Open Call 2024
Deadline fre. 31 mar. 2023, 13:00

På denne side:

Liesel Burisch: NEVER STOP, still fra video, 2022. Værket var en del af Burisch' udstilling på O – Overgaden, som del af husets Open Call-program i 2022.

Hvert år præsenterer O – Overgaden omkring otte store soloudstillinger, der hovedsgligt baserer sig på kunsthallens traditionsrige Open Call. Nu kan danske og internationale kunstnere søge om at udstille på O – Overgaden næste år med ansøgningsfrist 31. marts 2023, kl. 13.

O – Overgadens Open Call inviterer ansøgere til at indsende ansøgningsmateriale baseret på deres kunstneriske praksis som helhed og ikke, som tidligere, med et specifikt udstillingsprojekt. O – Overgaden opfordrer således ansøgere til at beskrive, hvordan deres praksis, værk og metode har udviklet sig over de seneste år, samt reflektere over, hvor de er på vej hen.

I stedet for at bede kunstnere om at udarbejde færdige udstillingsprojekter specifikt tilpasset institutionen, er det ønsket at O – Overgaden tilpasser sig og understøtter den specifikke kunstneriske praksis og proces – med de mange forandringer, uventede ideer og konceptuelle forskydninger, der kan opstå undervejs. Således lægges der op til, at udviklingen af udstillingsprojektet skabes i tæt samarbejde mellem kunstneren og husets kuratoriske og tekniske team.

For at sikre ressourcer til den enkelte udstilling og kunstner er O – Overgadens Open Call p.t. fokuseret på soloudstillinger enten af en kunstner, en kunstnerduo, en kunstnergruppe eller en kunstner og kurator i samarbejde.

Ansøgningsproces

  • Ansøgningsfrist er 31. marts kl. 13.00.

  • Ansøgningen uploades via O – Overgadens digitale ansøgningsportal. Find linket nederst på denne side. Udover at udfylde formularen, skal der vedhæftes CV og værkdokumentation som én samlet PDF-fil på max. 5 MB

Uddybende noter om ansøgningsmaterialet:

  • Opsummering og motivation: Lav en kort opsummering af din praksisbeskrivelse og tilføj et par ord om din motivation for at søge om at udstille på O – Overgaden nu (max 1000 tegn).

  • Praksisbeskrivelse: Beskriv din kunstneriske praksis og processer samt dine tanker om fremtidig udvikling (max 3000 tegn).

  • CV og værkdokumentation/portfolie: (dette samles og uploades som én PDF, max 5 MB): Indsend dokumentation af relevante tidligere samt igangværende værker og produktioner, samt CV. Vi anbefaler, at dokumentationen maksimalt består af ca. 20-25 billeder. Ved performative-, video- eller lydbaserede værker kan der linkes til klip eller uddrag af disse. Ved længere tidsbaserede værker opfordres til at linke til korte udsnit af maksimalt 2-3 minutters varighed. CV på max 2 sider.

Når du uploader dokumenterne, giver du samtidig O – Overgaden tilsagn om, at vi må opbevare din ansøgning i op til 2 år.

Ansøgnings- og svarfrister

  • Deadline for ansøgningen er 31. marts 2023 kl. 13
    Der må forventes en svarfrist på minimum 2 måneder efter deadline. Der vil ikke blive givet individuelt begrundede afslag.

Process og Program

Med O – Overgadens Open Call fokuseres der på kunstneriske praksisser med eksperimentelle og egne stemmer samt produktioner, som er kritiske og relevante i sin samtid. O – Overgaden lægger vægt på at fremme nye eller hidtil ubeskrevne kunstneriske positioner eller sider af et kunstnerskab, hvilket ofte sammenfalder med, at kunstneren befinder sig tidligt i sin professionelle udvikling.

O – Overgadens leder og kurator er ansvarlige for behandlingen af ansøgningerne.

Generelt præsenterer O – Overgaden et mangfoldigt program, som spænder bredt over forskellige spørgsmål, stemmer og medier. Det er kunsthallens klare hensigt at bidrage aktivt til ligebehandling og antidiskrimination - både med hensyn til køn, etnicitet, seksualitet, religion, krop, social baggrund og regional eller international tilknytning.

Samarbejde

En soloudstilling vil typisk fylde en større del af enten O – Overgadens over- eller underetage. Placeringen tildeles af O – Overgaden.

Kunstnere, som tilbydes at udstille på O – Overgaden, indgår i en fortløbende samtale med institutionens kurator- og teknikerteam med det formål at støtte udviklingen og produktionen af udstillingen, ofte med fokus på nye, større produktioner.

O – Overgaden samarbejder med kunstnere om tilrettelæggelse af budget og finansieringsplan for udstillingen og støtter dertil kunstneren i egen fundraising.

O – Overgaden tilbyder kunstnere et udstillingshonorar på 16.500 DKK samt finansiel og arbejdsteknisk hjælp til opbygning af udstilling. O – Overgaden forestår dertil afvikling af fernisering og udstillingsrelaterede events, samt produktionen af fotodokumentation og en publikation, som følger udstillingen. Ligeledes har O – Overgaden et stærkt fokus på både lokal, national og international formidling af udstillingen, hvilket husets kurator- og kommunikationsteam forestår i en koordineret presse- og formidlingsindsats.